info@sawlead.co.il | 054-7376664

טוב לדעת

מידע חשוב לקראת עבודת ניסור וקידוח בבטון מזוין


אם בדעתך לשכור שירות לעבודת ניסור וקידוח בבטון, המידע הזה יסייע לך לבחון האם החברה שאתה בוחן אכן עומדת בסטנדרט של איכות ומקצוענות.


לפניי הכול : עבודת ניסור , הנה עבודה המתאפיינת בביצוע כירורגי ודורשת מיומנות גבוהה ולכן כדאי לבדוק מוטיבים אלו לפניי הזמנת קבלן לביצוע העבודה


דבר ראשון ביטוח – כדאי לוודא שהחברה שתבצע את העבודה הינה בעלת ביטוח מפני נזקים.


צורת עבודה – כדאי לבדוק מהו סוג הכלים איתם יעבדו, זה מידע משמעותי המעיד על הדיוק והתוצאות הסופיות. אנו ממליצים על עבודת ניסור המונעת זעזועים.


מה ולמה ? – כמה צוותי עבודה עומדים לעבוד על הפרויקט שלך ? מה הניסיון של העובדים ? ובמה כל אחד מהם מומחה ? מהו סוג הפיקוח שיופעל על העבודה ? בקרה בתהליך תסייע להצלחה במשימה.


מדדים להצלחה – האם יש התחייבות לסיום העבודה במועד מדויק ? תשובה חיובית תעיד על מקצועיות ובקיאות בעבודה מסוג זה.


חברה רשומה וידועה – האם החברה רשומה בפנקס הקבלנים ? תחת איזה סיווג ? היכן מבצעים פרויקטים נוספים ? האם יש ממליצים ?


צריך לדעת לנסר בטון !!! – עבודת ניסור דורשת ראייה טכנית מיומנת, מקצועיות ויכולת התאמת הכלים הנכונים לסוג העבודה. לדוגמא בפרויקט של ניסור דלת בגודל סטנדרטי, יהיה טוב לדעת מראש כמה ניסורים ידרשו לפילוח (חשוב לדעת למקרה של עבודה עם פינוי השארית) וכן האם יעשה שימוש בכלי חיתוך ידני או המונע על גבי מסילות ?


חשוב לדעת - פינוי פסולת בניין הנה סוגיה שהחוק נותן בה דעתו , שים לב לעניין זה בעת סיכום על עבודה . פינוי לאתר פסולת בניין מורשה ייעלה כסף , ניתן לבדוק מה העלות לכך במשרדי "איכות הסביבה" .


לאחר שווידאת כי קיבלת את כל התשובות לשאלותיך והבנת אותם לאשורן , דרוש כי יגיע אליך נציג לסיור לפניי תחילת העבודה , דבר זה ימנע אי הבנות בעת ביצוע העבודה ואו התמקחות נוספת על המחיר שסוכם . דרוש הצעת מחיר לעבודה חתומה בכתב עם פירוט כל הנלווים מסביב .

גלרייה