info@sawlead.co.il | 054-7376664

הלקוחות שלנו

הלקוחות שלנו יודעים שאפשר לסמוך עלינו בכל הקשור לניסור ולקידוח בבטון מזוין.


בתחום של הריסת קירות פנימיים, חשוב לנו לציין שגם להרוס צריך לדעת. אנו מקפידים על נהלי בטיחות אדוקים ושומרים על שרות מקצועי. תמיד נבצע סיור מקדים בשטח לפני תחילת העבודה, נצא לעבודה בהתאם להנחיות של המהנדס או האדריכל בפרויקט ותמיד בצמוד לתוכניות המבנה.


בין לקוחותינו המקבלים שירות נמנים חברות אלו : חברת אהרונסון, חברת כפרית, מפעל המים "מקורות", אלקטרא בנייה , דניה סיבוס, יעד הנדסה, נופים פרויקטים, חברת אוגלים, י.לרר הנדסה, רקפות בגבעה, א.דורי, רום גבס , מליבו ישראל וכן קיבוצים, מפעלים, בתי חולים ומוסדות ביטחוניים.


סרטון זה מתעד ניסור צינור מים של המוביל הארצי בהיקף של 9.3 מטר באתר חברת מקורות ישראל


ובנוסף קהל היעד לו אנו מעוניינים ויכולים לתת שירות הנם , כל מי שעוסק בתחומים הבאים:


* חברות בניה הזקוקות לשרותי ניסור וקידוח בבטון מזוין, הריסת קירות פנימיים ותקרות * אדריכלים בתכנון פרויקט בניה או בתכנון שיפוץ מבנה * מהנדסים בפרויקטים של בניה * מפקחי בניה האחראיים על קבלני משנה * מנהלי פרויקטים בבניה המעסיקים קבלני ניסור וקידוח בבטון מזוין * קבלני שיפוצים הזקוקים להריסת קירות פנימיים ותקרות * בעלי בתים פרטיים המנהלים בניה או שיפוץ בעצמם וזקוקים לניסור או קידוח בבטון מזוין * מפעלים המעוניינים לשכור את שירותינו להיות להם לקבלן הבית בתחום הניסור והקידוח


גלרייה